tob.vn là trang thương mại điện tử với các sản phẩm nổi bậc từ các startup - chuyên về pre-order, flash sales và giờ vàng cùng với những sản phẩm với giá tốt nhất tại mọi thời điểm